Man som fiskar med kastspö

Vad behöver man för att fiska?

Människor har fiskat i alla tider. Ofta som ett sätt att helt enkelt försörja sig och få mat till sin överlevnad. Idag fångas de största volymerna av fisk inom den industriella fiskerinäringen men fiske som hobby blomstrar som aldrig förr. Här i Sverige är vi bortskämda med fantastiska fiskevatten av olika typer och allemansrätten gör det enkelt att utnyttja detta faktum. Förutom tillgången till fiskrika vatten behövs dock utrustning. Det är den vi ska koncentrera oss på i detta inlägg. Eftersom efterfrågan på fiskeriutrustning är så stor finns det prylar i alla prisklasser. Man kan, mycket förenklat, säga att du vid de flesta typer av fiske bara behöver ett spö. Men ett spö har ofta omkring tio olika delar och många ägnar timmar åt att hitta till exempel den optimala rullen för den typ av fiske de helst ägnar sig åt.

Fiske med nät

Att man kan lägga massor med tid på att hitta det optimala spöet betyder dock inte att man måste göra det. I fackhandeln kan du få hjälp med att hitta utrustning som passar utifrån ditt intresse och din erfarenhet. Glöm inte att funktionella kläder är en del av fiskehobbyn. Att sitta på en brygga och meta mitt i sommaren kräver inte så mycket. Men vill du kunna gå ut i strömt vatten och fiska ädelfisk med kastspö är det mycket utrustning, till exempel vadarstövlar, som krävs. Många typer av fiske innebär att man sitter still och väntar. Se till så att du sitter bekvämt. En del av fiskehobbyn som kan innebära mycket besvär och även kostnader är det här med att ta upp båten på land och vinterförvara den och att sedan sjösätta den fram mot våren. Ofta krävs det då en riktigt stark bil som kan dra ett båtsläp. Smartast kan vara att kika på begagnade bilar eftersom detta är en transport som kan bli lite tuff och innebära risker som du kanske inte vill utsätta en ny bil för.

Välj utrustning efter budget och intresse

Båten hör till fiskeutrustningen

Det är ofta viktigt med kvalitetsprylar om man vill ha ett optimalt resultat. Välj utrustning som är särskilt framtagen för den typ av fiske som du vill ägna dig åt. Beroende på vad det är för fiskar du är ute efter och hur vattnet är beskaffat ställs helt olika krav på utrustning. Låt det dock inte gå till överdrift om du inte är väldigt intresserad av att optimera din utrustning och tillbringa tid med att leta efter det bästa. Fiske måste inte kräva så himla mycket i fråga om dyra prylar. Fiske är en så stor och populär verksamhet i Sverige idag att du kan göra riktigt fynd på begagnatmarknaden eller skapa din egen utrustning genom att till exempel binda flugor. Fiske är en aktivitet där du själv kan välja hur mycket pengar och engagemang du vill investera i din hobby. Men du får vara beredd på att det är svårt att ägna sig åt till exempel djuphavsfiske utan riktigt bra utrustning. Vill du inte satsa så mycket är det bättre att rikta in sig på en lite enklare del av hobbyn.