Studera vattnetlivet med ett mikroskop

Du som är en flitig fiskare rör dig säkert redan vant kring sjöar och vattendrag, men har du tänkt närmare på vad som verkligen finns i vattnet? Att studera mikroorganismer i sjövattnet med hjälp av ett mikroskop kan vara riktigt intressant för en fiskefrälst person.

Passa på att ta med dig en liten mängd vatten från sjön nästa gång du är ute på fisketur. Du behöver också införskaffa ett bra mikroskop för att kunna se vad som rör sig i vattnet. När du studerar ditt vattenprov närmare kommer du garanterat att bli förvånad. I ett vattenprov som ser alldeles klart ut kan det finnas ett myllrande liv av mikroorganismer.

Så här använder du ett mikroskop

Hur gör man då för att titta på ett vattenprov i ett mikroskop? Du behöver dels ha ett mikroskop, men även ett objektglas och ett täckglas. Börja med att droppa ut en mindre mängd vatten på objektglaset och täck sedan vattendroppen med täckglaset så att den smetas ut. Nu är det dags att placera ditt vattenprov i mikroskopet. När du har gjort det kan du reglera fokuset så att du ser klart. Vrid sedan upp förstoringen tills du får en tydlig bild av vad som rör sig i vattnet. Du kan nu se att vattenprovet är långt ifrån klart. I våra vatten rör sig mängder av mikroorganismer av olika sort. Kanske har du någon gång sett att vissa badplatser får badförbud på somrarna. Ofta beror det på att varmt väder har fått mikroorganismer att växa till och föröka sig, något som gör att man kan bli sjuk om man badar i vattnet.

Vad är vattenlevande mikroorganismer?

En mikroorganism kan faktiskt vara flera olika saker. Namnet mikroorganism, eller mikrob, syftar helt enkelt till en organism som inte är möjlig att se utan någon typ av hjälpmedel, till exempel ett mikroskop. Bland mikroorganismer kan du hitta bland annat svampar, vissa typer av alger, bakterier, men även vissa sorters mindre djur. Är det då dåligt att det finns så mycket mikroorganismer i våra vatten? Nej, inte i de flesta fall. Ett helt dött vatten är mycket sämre. När du kan se en rik förekomst av mikrober i ett vattenprov betyder det oftast att vattendraget är friskt och välmående. Det är när fel typ av mikrob, till exempel cyanobakterier växer till sig och förökar sig som vattnet kan bli hälsovådligt för oss människor. I andra fall ska vi bara glädjas åt förekomsten av mikrober i våra vatten.