Är enskilda avlopp skadliga för fiskevattnen?

Har du ett enskilt avlopp, eller planerar du att köpa en fastighet som har ett sådant? Då vet du kanske att debatten kring dessa varit ganska hård. Bland annat har det diskuterats om dåligt skötta avlopp kan skada miljön och fiskevattnen. Så är dock troligen inte fallet. Här berättar vi mer.

Vad är ett enskilt avlopp?

De flesta boende i Sverige är anslutna till det kommunala avloppet, men omkring 625 000 fastigheter har ett så kallat enskilt avlopp. Det innebär att man själv tar hand om sitt avloppsvatten och har en egen vattenreningslösning. De flesta enskilda avlopp består av en så kallad trekammarbrunn med en egen reningslösning, till exempel infiltration, biobädd eller markbädd. Idag finns dock en del avlopp med daterad reningsteknik. Misstänker du att du sitter på ett sådant kan Fann enkelt hjälpa dig att åtgärda problemet. De jobbar med alla typer av reningstekniker och är experter på just enskilda avlopp.

Skadar enskilda avlopp miljön?

De enskilda avloppen har länge utsatts för något av en hetsjakt då man menar att de riskerar att skada till exempel fiskevatten på grund av utsläpp. Det är dock många som inte håller med om att så skulle vara fallet. För att stärka den tesen kan det vara bra att veta att de flesta enskilda avlopp finns på landsbygden och därför är mycket utspridda. Där fungerar de ofta som en naturlig del av kretsloppet och förstör inte den kringliggande miljön. Vi får också komma ihåg att dessa avlopp är få till antalet, till skillnad från de avlopp som renas med kommunal teknik. Vi får inte glömma att vi med de kommunala avloppen har ett mycket större problem med mikroplaster som släpps ut i naturen och gör stor skada. Man behöver med andra ord inte vara rädd för att det enskilda avloppet ska skada den kringliggande naturen och dess fiskevatten.

Viktigt att se över sitt enskilda avlopp

Många ägare av enskilda avlopp har länge levt i skräck. Anledningen till det är att de kunnat tvingats ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet, något som inneburit mycket stora kostnader. Nu har dock regeringen lagt fram ett förslag som innebär att det inte längre ska vara möjligt att tvinga fastighetsägare att göra detta.

Är man ägare av ett enskilt avlopp är det dock viktigt att regelbundet se över det så att det fungerar som det ska. Det är nämligen inte helt ovanligt att avloppen inte fungerar som de bör göra. I Bräcke kommun fastslogs till exempel att 70 % av de enskilda avloppen hade defekter. Om du känner att det är dags att se över ditt eget avlopp kan du kontakta Fann. De har hög kompetens inom enskilda avlopp och kan alla typer av reningstekniker. Med dem vid rodret kan du vara trygg med att ditt avlopp inte skadar den kringliggande miljön.

I början av texten ställde vi oss frågan om enskilda avlopp kan skada fiskevatten. Så är alltså inte fallet så du kan tryggt fortsätta använda ditt enskilda avlopp.