Fiske i olika vatten

Havsfiske

Till havsfiske används främst trålning och för fiskar som lever på botten, förekommer bottentrålning som dessutom har fått skarp kritik då bottnarna förstörs och fiskens rätta omgivning för reproduktion skadas. När man fiskar till havs används ekolod för att leta upp stimmen och sedan koncentrera sig på dessa områden.

Sjöfiske

Vid insjöfiske kan man hitta många sportfiskare som fiskar för nöjes skull och som i många fall slänger tillbaka fisken efter fångst. Men även lax, röding och gös fiskas i insjöar med nät eller andra metoder. Fiske i insjöar eller älvar och liknande är det vanligaste sättet vilket ter sig naturligt i och med de många vatten som Sverige har.

Kustfiske

Spinnfiske, bottenmete och flugfiske lämpar sig bra vid kustfiske.

Att fiska vid kusten eller från stranden kan verka lite begränsat men kan trots allt ge bra med fångst av t.ex. horngädda och plattfisk.

Plattfiskar fångas ofta med bottenmete och horngädda med långt kastspö. Även torsk kan fångas från land men p.g.a. dess utsatthet gäller nu särskilda bestämmelser för torskfiske.

Fiske i älvar och åar

Lax och öring är arter att fiska i älvar och åar. Då dessa fiskar leker, förekommer fredningstider då de är förbjudna att fiska.