Olika regler inom fiske

 

Sverige har många möjligheter till fiske av olika slag, i och med alla sjöar och vattendrag.

Då fiskarna behöver tid att utöka bestånden och för att de ska kunna leva så bra som möjligt, finns det dock regler att följa om man håller på med fritidsfiske, sportfiske eller fisketurism.

Bland annat finns det uppsatta minimimått för fiskarter, som man har rätt att behålla vid fångst. Detta gäller för att bevara beståndet och låta reproduktionen gå sin gilla gång. Man har även fredningstider då det är helt förbjudet att fiska en viss art. Detta gäller exempelvis under lek eller lekvandring för öring och hummer och då får man bara använda redskap som inte fångar just den arten. Områden och arter som har fredningstider kan man läsa om via Havs-och vattenmyndigheten som även har regler om maskstorlekar på näten vid eventuellt nätfiske.

När man fiskar i ett visst vatten, måste man ha tillstånd att vistas där. Antingen kan man fråga ägaren eller också ska man köpa ett fiskekort i den mån det finns en ordnad upplåtelse av vattnet. Tänk även på att man måste ha fiskelicens om man vill sälja fisk som man fiskat upp själv. Allemansrätten gäller nämligen inte fisket.