Torsken är hotad

Den hotade Östersjötorsken

Torsken i Östersjön är rödlistad, vilket innebär att beståndet kontinuerligt minskar. De fiskar som finns nu är också betydligt mindre än de ska vara, samt att de blir könsmogna tidigare. Detta är resultatet av flera olika saker, men framförallt att det pågår så kallad bottentrålning, vilket är en fiskemetod som är mycket skadlig. Det låga torskbeståndet är bara ett av flera problem som finns i Östersjön. Ett annat är den rådande övergödningen, vilket är resultatet av en ohållbar miljöbelastning. skaffa elbil är en av många bra saker du kan göra för miljön, och tänk på att släcka lampor när du lämnar rummen, sopsortera och försök gärna flyga mindre.

Rött ljus varnar

Att WHF har gett rött ljus för torsken i Östersjön beror på att beståndet nu har nått rekordlåga nivåer, samtidigt som den torsk som finns nu är mindre än någonsin. Varje år slängs dessutom flera miljoner död torskar överbord efter att de fiskats upp, vilket i sig är oroväckande. Detta är inte bara väldigt illa för torsken, utan hotar även hela Östersjöns ekosystem då torsken påverkar hela balansen i ekosystemet. Till exempel påverkar det mängden fisk och djurplankton, eftersom de små och få fiskarna inte rensar upp på samma sätt som de innan gjort. En av de viktigaste, och enklaste, sätten att åtgärda detta problem är att värna mer om beståndet och se över hur man fiskar. Man måste sluta upp med bottentrålning, då detta inte är en hållbar fiskemetod. Sverige anses ofta vara ett föregångsland inom det mesta som hör till miljö och hållbarhetstänk, så därför är det viktigt att vi visar hur man bör göra även i detta fall. Förhoppningsvis går det att vända denna nedåtgående trend innan det är försent.